HVG Logo

Juridische deskundigheid en industry focus

Het kopen en verkopen van ondernemingen of bedrijfsonderdelen, fusies en het aangaan van joint-ventures, maar ook herstructureringen en liquidaties, zijn van alle tijden. In goede tijden overheersen uitbreiding en expansie, in tijden van economische tegenwind ligt de nadruk op afslanking en herstructurering. Commerciële verbintenissen vormen de basis van nationaal en internationaal zakendoen. Het opstellen, uitonderhandelen en uitwerken van deze verbintenissen is vaak specialistenwerk.

Het Corporate & commercial team bestaat uit advocaten en notarissen die adviseren over tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat kan gaan over:

  • Het oprichten van bedrijven
  • Nationale of grensoverschrijdende M&A-transacties
  • Het aangaan van joint ventures en de daaraan gekoppelde financieringsvormen en mededingingsvraagstukken
  • (Internationale) herstructureringen
  • Kwesties op het gebied van corporate governance
  • Het opzetten van aandelen- en optieplannen en werknemersparticipaties

Daarnaast ondersteunen wij cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten en juridisch risicomanagement. Uiteraard behartigen wij ook uw belangen in juridische procedures en arbitrages.

Industry focus
Onze advocaten en notarissen vinden industry focus en inzicht in de zakelijke ambities van onze cliënten en hun uitdagingen van groot belang. Dit uitgangspunt is de drijfveer van onze aanpak en het aanbieden van multidisciplinaire dienstverlening samen met EY Tax. De combinatie van juridische deskundigheid, industry focus, ons internationale netwerk en onze ondernemende instelling maken onze dienstverlening uniek en daarmee onderscheidend.


Contactpersoon:

Rutger Lambriex
Tel.: +31 88 407 0425