Research and regu­la­to­ry map­ping

Gebruik essentiële kennis om verplichtingen op grond van wet- en regelgeving vast te stellen en na te komen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Beheers de risico's verbonden aan niet-naleving

Wij dragen ondernemingen de noodzakelijke kennis aan waarmee zij hun verplichtingen op grond van wet- en regelgeving kunnen vaststellen en nakomen om zo de aan niet-naleving verbonden bedrijfs-, operationele en reputatierisico’s te beheersen. Met onze diensten kan naadloos en kostendekkend toezicht worden gehouden op veranderingen in de regelgeving. Ook wordt de onderneming gewezen op risicovolle situaties en worden mogelijkheden tot verantwoording en samenwerking geboden.

Voorbeelden waarbij klanten gebruik hebben gemaakt van onze diensten:

  • Opstellen en bijhouden van digitale inventarislijsten van relevante wettelijke verplichtingen
  • In kaart brengen van wettelijke verplichtingen ten aanzien van interne processen en beleidsmaatregelen
  • Risicobeoordeling met betrekking tot lacunes in processen en beleid
  • Inrichten van processen voor het beheer van veranderingen in de regelgeving

"Behoud juridisch talent door uitdaging op de inhoud."

Saskia Vermeer – de Jongh

saskia.de.jongh@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 50