Corporate litigation

Voorkómen is beter dan vóórkomen. Toch is dat laatste soms onvermijdelijk. Als de gang naar de rechter of een arbiter nodig is staan wij u graag met raad en daad terzijde

Onze dienstverlening nader toegelicht

Procespraktijk en arbitrage

Of het nu geschillen betreft bij de kantonrechter, de rechtbank of het gerechtshof, bodemprocedures of kort gedingen, arbitrages of mediation trajecten, Wij beschikken over ervaren procesadvocaten. In enqûeteprocedures bij de Ondernemingskamer, maar ook bij het incasseren van geldvorderingen, het nakomen van overeenkomsten en al die andere gebieden waar u tegen een conflict aanloopt.

 

Of u nu zelf kiest voor het aangaan van de rechtsstrijd of u wordt gedagvaard. Wij staan u graag bij.

Afweren van claims van derden

Of u nu een B.V., V.O.F. of een eenmanszaak heeft, anderen kunnen u als bestuurder of privépersoon, of uw bedrijf vrij gemakkelijk aansprakelijk stellen voor geleden schade. Wij staan u graag bij in het afweren van onverhoopte claims van derden, of het nu gaat om wanprestatie, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Legal scans
Juridische scans geven u praktisch inzicht in de aansprakelijkheidsrisico’s die u loopt. Aan de hand van uitgebreide checklists inventariseren wij alle aansprakelijkheidsrisico’s verdeeld over diverse aandachtsgebieden. Daarbij nemen wij ook de privé risico’s voor de bestuurder onder de loep. Op basis van de uitkomsten ontvangt u een doelgerichte verbeteragenda, een concreet startpunt om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren en uw risico’s zo veel mogelijk te beperken.

"Altijd slagvaardig, schikkingsbereid waar zinnig."

George Driessen

george.driessen@hvglaw.nl +31 88 407 82 95