Webi­nar: Pen­si­oen­ak­koord

14 januari 2021

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

HVG Law en EY Actu­a­ris­sen orga­ni­se­ren op don­der­dag 14 janu­a­ri 2021 van 16.00 – 17.00 uur weder­om een webi­nar.

Het laat­ste webi­nar dat inging op de tran­si­tie naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel ligt al weer even ach­ter ons. Inmid­dels zijn er ont­wik­ke­lin­gen met betrek­king tot het nieu­we pen­si­oen­stel­sel, zowel in wet­ge­ving en kaders als­ook in de uit­voe­ring. Nu er meer dui­de­lijk is pra­ten onze spe­ci­a­lis­ten u graag bij en hel­pen wij u met het zet­ten van de juis­te stap­pen in deze fase van de rou­te naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel.

Wij wer­ken momen­teel aan de invul­ling van het webi­nar. Indien u vra­gen heeft aan­gaan­de het nieu­we pen­si­oen­stel­sel, de wet­ge­ving en de tran­si­tie, dan kunt u deze bij uw aan­mel­ding voor het webi­nar reeds stel­len. Tij­dens het webi­nar zul­len wij de door u gestel­de vra­gen zoveel moge­lijk beant­woor­den.

 

Details

Datum

donderdag 14 januari, 2021

Tijd

16.00 - 17.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op