Webi­nar: Nieuw pen­si­oen­stel­sel

8 september 2021

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Op 8 sep­tem­ber 2021 orga­ni­seert HVG Law samen met EY Actu­a­ris­sen een webi­nar over het nieu­we pen­si­oen­stel­sel.

In dit webi­nar wordt inge­gaan op de toe­komst­be­sten­dig­heid van pen­si­oen en de keu­zes die pen­si­oen­fond­sen daar­in heb­ben. Het belang­rijk­ste doel daar­bij is zor­gen voor een zo goed moge­lijk pen­si­oen voor de deel­ne­mers. Ver­schil­len­de fac­to­ren spe­len een rol in het maken van deze keu­zes. Denk aan omvang van het pen­si­oen­fonds, de samen­stel­ling van de popu­la­tie deel­ne­mers, maar ook de finan­ci­ë­le posi­tie van het pen­si­oen­fonds.

Heeft u inte­res­se in deel­na­me aan dit webi­nar? Meld u zich dan aan door te klik­ken op de wit­te but­ton. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

 

Details

Datum

woensdag 8 september, 2021

Tijd

16.00 – 16.45 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op