Bij­praat­ses­sie bestuurs­se­cre­ta­ris­sen in de zorg over juri­di­sche en fis­ca­le actu­a­li­tei­ten

26 november 2019

Event

Uitnodiging

c

Bent u als bestuurs­se­cre­ta­ris op de hoog­te van de laat­ste fis­ca­le en juri­di­sche ont­wik­ke­lin­gen?

Op 26 novem­ber 2019 orga­ni­seert HVG Law samen met EY Eind­ho­ven een bij­praat­ses­sie voor bestuurs­se­cre­ta­ris­sen in de zorg waar­bij de laat­ste juri­di­sche en fis­ca­le aan­dachts­pun­ten bin­nen de zorg­sec­tor zul­len wor­den bespro­ken.

Deze ses­sie is er één in een serie van vier bij­een­kom­sten die in het najaar voor zorg­in­stel­lin­gen wor­den geor­ga­ni­seerd.

Het pro­gram­ma wordt ver­zorgd door de vol­gen­de erva­ren spre­kers:

  • Susan ten Haaf, advo­caat en part­ner bij HVG Law
  • Thari van den Berg, advo­caat en gespe­ci­a­li­seerd in onder­ne­mings­recht in de zorg­sec­tor
  • Mijn­tje Sim­mer, spe­ci­a­list op het gebied van Tax Con­trol en Hori­zon­taal toe­zicht bij EY
  • Myrthe Hins­kens, btw-advi­seur bij EY en gespe­ci­a­li­seerd in de zorg­sec­tor
  • Miri­am Michiels, advi­seur loon­hef­fin­gen en gespe­ci­a­li­seerd in de zorg­sec­tor

Aan deze ses­sie zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Bent u geïn­te­res­seerd in deel­na­me? Schrijf u dan in door rechts op de but­ton te klik­ken.

Details

Datum

dinsdag 26 november, 2019

Tijd

14.45 - 17.00 uur

Locatie

Eindhoven

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op