"Ik help cliënten financiële toezichtwetgeving te interpreteren en controverses te voorkomen."

William Slooff

Advocaat

William Slooff

William Slooff

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

William is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep financiële dienstverlening van HVG Law. Hij is gespecialiseerd in:

  • wetgeving inzake financieel toezicht
  • governance
  • compliance

Hij adviseert financiële instellingen, waaronder banken en vermogensbeheerders, alsmede niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake financieel toezicht.

Expertise

Hij houdt zich met name bezig met de consequenties van (toekomstige) regelgeving voor beleggingsinstellingen (MiFID II/MIFIR), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS IV), aanbieders van betaaldiensten (PSD II) en trustkantoren (Wtt 2018). Hij heeft tevens ervaring op het gebied van regelgeving ter voorkoming van witwassen en op het gebied van sancties (Wwft en Sanctiewet), governance en integriteitszaken. William heeft ervaring op het gebied van due diligence onderzoeken inzake financiële producten en financiële instellingen.

Aanvullende informatie

William heeft een master (LL.M) in Financieel Recht en een master Publiek Management (M.Sc) behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens heeft hij gestudeerd aan de Universiteit van Kopenhagen.

William is lid van de Vereniging voor Financieel Recht.Contact information

william.slooff@hvglaw.nl +31 6 55 44 21 47