HVG Logo

Willem Visser 't Hooft

Advocaat

Praktijkgebied

Willem Visser ’t Hooft is als “Of Counsel” verbonden aan HVG Law en houdt zich bezig met de juridische begeleiding van Japanse cliënten in het Japans. Daarnaast adviseert hij Nederlandse bedrijven die zaken doen met Japan.

Expertise/Credentials

Willem adviseert meer dan 15 jaar Japanse bedrijven over alle facetten van het Nederlands recht en vervult daarbij veelal een coördinerende rol.

Aanvullende informatie

Willem is in 1992 afgestudeerd in twee studies: Nederlands recht en de Japanse taal en cultuur aan de universiteit Leiden. Vervolgens is hij gestart met een promotieonderzoek als onderzoeker aan de Universiteit van Tokio (1992 – 1995). In 2000 is hij gepromoveerd aan de universiteit Leiden over een Japansrechtelijk onderwerp: “Japanese Contract and Anti-Trust law: A Sociological and Comparative Study” (Routledge Curzon – 2002).

Willem is vanaf 2002 werkzaam als advocaat. Hiernaast geeft hij gastcolleges over het Japanse recht aan Nederlandse universiteiten en publiceert ook regelmatig over dit onderwerp.
Willem fungeert regelmatig als spreker op seminars/conferenties (dikwijls in het Japans) en neemt deel aan handelsmissies naar Japan. Hij is ook actief betrokken bij vele Japan/Nederland evenementen.

Willem is bestuurslid van DUJAT (“Dutch Japanese Trade Federation”).

Willem spreekt Japans, Engels, Frans en Duits.