"Als een faillissement echt onvermijdelijk is, kan een doorstart mogelijk voor een zachte landing zorgen."

Victor Kruit

Advocaat

Victor Kruit

Victor Kruit

Insolvency and restructuring / Utrecht

Practice area

Victor is gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht, insolventierecht en procesrecht. Victor adviseert ondernemers onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, surseance van betalingen, liquidaties, zekerheden, sterfhuisconstructies, faillissementen en/of het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord. Daarnaast behandelt hij procesrechtelijke aangelegenheden zoals kort gedingen, bodemprocedures en het leggen van conservatoir beslag.

Aanvullende informatie

Victor is in 2006 afgestudeerd in het Nederlands recht in de richtingen privaatrecht en strafrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2007 is Victor toegetreden tot de Advocatuur en in 2013 heeft hij de specialisatieopleiding Grotius Insolventierecht met succes afgerond. Sinds dat jaar is hij lid van Insolad, een vereniging van insolventierechtspecialisten. Voorts heeft Victor in 2017 de specialisatieopleiding Burgerlijk Procesrecht (cum laude) afgerond bij de Academie voor de Rechtspraktijk.Contact information

victor.kruit@hvglaw.nl +31 6 21 25 21 53