"De keuze voor de juiste rechtsvorm van uw nieuwe onderneming, legt een goede basis voor de toekomst. "

Thari van den van den Berg

Advocaat

Thari van den  van den Berg

Thari van den van den Berg

Corporate M&A | Health & Life sciences | Government & Public / Rotterdam

Achtergrond

Thari maakt deel uit van de expertises Corporate M&A, Health & Life sciences en Government & Public en richt zich voornamelijk op het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Zij adviseert en begeleidt publieke en private partijen en hun bestuurders en toezichthouders bij fusies en overnames, governance vraagstukken, herstructureringen, publiek-private samenwerkingen, privatiseringen, publiekrechtelijke ordeningsregelgeving. Thari treedt hierbij regelmatig op voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en overheidsbedrijven.

Expertise

Thari heeft zich gespecialiseerd in:

  • Vennootschappelijke herstructureringen
  • Governance vraagstukken
  • Joint ventures en andere (al dan niet) publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsverbanden
  • Commerciële overeenkomsten
  • Fusies, splitsingen en overnames
  • Corporate litigation

Aanvullende informatie

Thari is in juli 2013 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, in de master Recht en Onderneming met als specialisatie commerciële transacties. Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert zij met enige regelmaat in juridische vakbladen en kranten. Tevens verzorgt Thari cursussen voor professionals in de zorg met betrekking tot governance vraagstukken. Thari heeft in december 2018 de post doctorale opleiding ‘Vennootschaps- en Ondernemingsrecht’ van de Grotius Academie cum laude afgerond.Contact information

thari.van.den.berg@hvglaw.nl + 31 6 21 25 15 02