HVG Logo

Tara Scholma

Advocaat

Praktijkgebied

Tara Scholma is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioen- en Financieel Recht en maakt onderdeel uit van FSO, de internationale financiële service line van EY die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenuitvoerders, banken, trustkantoren en verzekeraars.

Expertise/Credentials

  • Het adviseren over pensioentrajecten, medezeggenschapsvraagstukken, marktordeningsbepalingen en pensioenfonds-specifieke advisering, zoals de structurering van het Pensioenfonds en governance-vraagstukken;
  • Voeren van juridische procedures (civiel- en bestuursrechtelijk);
  • Opstellen en beoordelen van juridische documenten;
  • Due Dilligence op het gebied van pensioenrecht;
  • Compliance vraagstukken – Tara is compliance officer bij pensioenfondsen (werkzaamheden zijn o.a. naleving van de gedragscode, melding en afhandeling van incidenten en advisering over integriteitskwesties);
  • Trajecten vergunningaanvragen financiële instellingen (waaronder vergunningaanvraag APF);
  • Verzorgen van bewustwordingssessies inzake compliance;
  • Ondersteunen en opstellen van documenten inzake risico-bereidheid en risicohouding;
  • Voorbereiding (mede)beleidsbepalers financiële instellingen op geschiktheidstoets toezichthouder(s);
  • Beoordelen beleid van financiële instellingen (met primaire focus op trustkantoren, pensioenfondsen en banken) over onder meer compliance, KYC/AML/CDD, sanctieregelgeving, integriteit en transactiemonitoring.

Aanvullende informatieTara is in dienst bij HVG Law sinds januari 2015. Zij is in 2014 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de specialisaties; bedrijfsrecht en privaatrecht.

Tijdens haar master heeft zij een semester gestudeerd aan de Stockholm University en is zij werkzaam geweest bij de Rechtswinkel Groningen. In 2016 zat Tara in de SJBN Jonge Balie Congres Commissie.