"Voldoen aan wet- en regelgeving begint met integriteit en een beheerste bedrijfsvoering."

Tara Scholma

Advocaat

Tara Scholma

Tara Scholma

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Tara is werkzaam binnen de Expertise group Financial regulatory.

 

Expertise

Tara adviseert financiële instellingen en andere partijen die actief zijn op de financiële markten en is gespecialiseerd in:

 • wetgeving inzake financieel toezicht
 • governance
 • compliance

Daarnaast heeft Tara veel ervaring op de volgende terreinen:

 • Advisering over gedragstoezicht op grond van de Wft en lagere regelgeving
 • Het begeleiden van instellingen bij on-site onderzoeken door toezichthouders, alsmede het ondersteunen bij de communicatie met toezichthouders inzake onderzoeken
 • Beoordelen beleid van financiële instellingen (met primaire focus op banken, pensioenfondsen, trustkantoren, betaalinstellingen, en elektronische geldinstellingen (o.a. Wft, Pw, Wtt 2018, AMLD, PSD2)
 • Begeleiden vergunning aanvraag financiële instellingen
 • Het adviseren over governance vraagstukken en vertaling daarvan in formele documenten
 • Voeren van juridische procedures (civiel- en bestuursrechtelijk)
 • Due Dilligence
 • Assisteren bij implementatie van de AVG/GDPR
 • Tara maakt deel uit van het complianceteam voor Pensioenfondsen. (werkzaamheden zijn o.a. naleving van de gedragscode, melding en afhandeling van incidenten en advisering over integriteitskwesties)
 • Verzorgen van bewustwordingssessies inzake compliance


Contact information

tara.scholma@hvglaw.nl +31 6 29 08 31 46