HVG Logo

Tamara Vlamings

Advocaat

Praktijkgebied

Tamara Vlamings is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioenrecht en financieel recht.

Expertise/Credentials

Tamara houdt zich  bezig met het adviseren van ondernemingen, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders over de invulling van het pensioenbeleid en de daarbij passende pensioenregeling alsook het opstellen van juridische documenten. Daarnaast adviseert zij cliënten over compliance, toezichtsvraagstukken, governance, medezeggenschapsvraagstukken, gelijke behandeling, bedrijfstakregelingen en overige pensioengerelateerde vraagstukken.

Aanvullende informatie

Tamara is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in Nederlands recht met als aandachtsgebied sociaal recht.