"Werkgevers en pensioenuitvoerders zullen actiever en transparanter moeten informeren over pensioen."

Tamara Vlamings

Advocaat

Tamara Vlamings

Tamara Vlamings

Financial regulatory / Amsterdam

Practice area

Tamara is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioenrecht en Financieel recht.

Expertise

Tamara houdt zich  bezig met het adviseren van ondernemingen, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders over de invulling van het pensioenbeleid en de daarbij passende pensioenregeling alsook het opstellen van juridische documenten. Daarnaast adviseert zij cliënten over compliance, toezichtsvraagstukken, governance, medezeggenschapsvraagstukken, gelijke behandeling, bedrijfstakregelingen en overige pensioengerelateerde vraagstukken.

Aanvullende informatie

Tamara is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in Nederlands recht met als aandachtsgebied sociaal recht.Contact information

tamara.vlamings@hvglaw.nl +31 6 55 44 25 59