"Wij helpen cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten."

Robin Doesema

Advocaat

Robin  Doesema

Robin Doesema

Corporate M&A / Rotterdam

Achtergrond

Robin maakt deel uit van de praktijkgroep Corporate/M&A op kantoor Rotterdam.

Expertise

Expertise:

Robin heeft zich gespecialiseerd in:

  • Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames
  • (Internationale) herstructureringen
  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht

Aanvullende informatie

Robin is in 2014 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ‘bedrijfsrecht’. Het onderwerp van haar afstudeerscriptie betrof de grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen. Begin 2015 is Robin in dienst getreden bij HVG Law.

Robin is medeauteur van het ‘Handboek OR’.Contact information

robin.doesema@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 44