HVG Logo

Robin Doesema

Advocaat

Praktijkgebied

Robin is werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate & Commercial en richt zich voornamelijk op vennootschaps- en ondernemingsrecht en nationale en internationale herstructureringen.

Aanvullende informatie

Robin is in oktober 2014 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ‘bedrijfsrecht’. Het onderwerp van haar afstudeerscriptie betrof de grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen.

Robin is per 16 maart 2015 in dienst getreden bij HVG Law.