"Wij helpen cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten."

Robin Doesema

Advocaat

Robin  Doesema

Robin Doesema

Corporate restructuring / Rotterdam

Achtergrond

Robin Doesema werkt sinds maart 2015 bij HVG Law en maakt deel uit van de expertise Corporate restructuring. 

Robin heeft ruime ervaring op het gebied van vennootschaps- en ondernemingsrecht, nationale en internationale herstructureringen en algemeen verbintenissen- en contractenrecht.

 

 

Expertise

Robin is gespecialiseerd in projecten op het gebied van ondernemingsrecht (inclusief LER-projecten), governance en compliance, grensoverschrijdende (her)structureringprojecten en huur. Zij heeft tevens ruime ervaring met het coördineren van multi-jurisdictie en multidisciplinaire projecten.

Zij richt zich met name op de sectoren olie & gas, technologie, scheepvaart en transport.

Aanvullende informatie

Robin is in oktober 2014 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting ‘Bedrijfsrecht’. Het onderwerp van haar afstudeerscriptie betrof de grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen.

Robin is stagecoördinator bij HVG Law Rotterdam en vice-voorzitter van het Personeelsfonds EY Rotterdam.

Robin is medeauteur van het ‘Handboek OR’.Contact information

robin.doesema@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 44