"Een dynamisch speelveld vraagt om proactieve precisie."

Rens Budde

Advocaat

Rens Budde

Rens Budde

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Rens is werkzaam binnen de expertise Financial services. Hij is gespecialiseerd in wetgeving inzake financieel toezicht, governance en compliance en adviseert financiële instellingen, waaronder banken, betaalinstellingen en pensioenfondsen, alsmede niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake financieel toezicht.

Expertise

Rens houdt zich met name bezig met de consequenties van (toekomstige) regelgeving voor financiële instellingen. Hij heeft tevens ervaring op het gebied van regelgeving ter voorkoming van witwassen en op het gebied van sancties (Wwft en Sanctiewet), governance en integriteitszaken. Hij maakt deel uit van het compliance team voor diverse pensioenfondsen.

Aanvullende informatie

In 2019 is Rens afgestudeerd aan zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam als aan de Universiteit Utrecht, respectievelijk in de afstudeerrichtingen financieel recht en Staats- en bestuursrecht.Contact information

rens.budde@hvglaw.nl +31 6 29 08 46 39