"Een goed juridisch advies begint met het begrijpen van uw specifieke situatie en commerciële doelstellingen."

Pieter Leopold

Advocaat

Pieter Leopold

Pieter Leopold

Competition & Regulated markets | Energy & Utilities / Amsterdam

Achtergrond

Pieter Leopold werkt sinds 2017 bij HVG Law en is werkzaam binnen de expertises Competition & Regulated markets en Energy & Utilities.

Expertise

Pieter richt zich met name op sectorspecifieke regulering, met een sterke focus op de energiesector. Hij adviseert en procedeert op het gebied van het mededingings- en energierecht in brede zin en heeft ervaring in het voeren van bestuursrechtelijke procedures bij bestuursorganen, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van beroep voor het bedrijfsleven.

Aanvullende informatie

Pieter is in 2015 afgestudeerd in International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie heeft hij twee jaar bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gewerkt.

Pieter is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) en lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM). Hij publiceert met regelmaat in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht.

Binnen HVG Law coördineert Pieter de pro bono-werkzaamheden en de samenwerking met Pro Bono Connect.Contact information

pieter.leopold@hvglaw.nl +31 6 29 08 33 83