"Financiële wet- en regelgeving is breder toepasbaar dan het lijkt."

Peter Hoefnagels

Advocaat

Peter Hoefnagels

Peter Hoefnagels

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Peter is sinds 2018 werkzaam binnen de expertise Financial services.

Expertise

Peter adviseert zowel financiële instellingen (banken, vermogensbeheerders en beleggingsfondsen) als niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake financieel toezicht.

Opstellen interne beleidsdocumenten en procedures, met focus op het voorkomen van belangenconflicten, incidentenmanagement en anti-witwassen, sanctiemonitoring, transactiemonitoring en governance; advies over het opstellen van een effectief compliance framework en het identificeren van nadere organisatorische vereisten.

Advies inzake consequenties (toekomstige) regelgeving voor beleggingsinstellingen (MiFID II/MIFIR), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS IV), aanbieders van betaaldiensten (PSD II) en trustkantoren (Wtt 2018) en regelgeving ter voorkoming van witwassen en sancties (Wwft en Sanctiewet), governance en integriteitszaken.

Aanvullende informatie

Peter heeft een master Nederlands Recht (Duale master Onderneming & Recht) verkregen aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland.

Peter heeft een LL.B. (Honours) in Engels Recht (Legal Studies) verkregen aan Nottingham Trent University, Verenigd Koninkrijk.Contact information

peter.hoefnagels@hvglaw.nl +31 6 29 08 44 27