"Een personeelsdossier moet meer bevatten dan verslagen van functioneringsgesprekken."

Nikki Hendriks

Advocaat

Nikki  Hendriks

Nikki Hendriks

Labor & Employment / Eindhoven

Achtergrond

Nikki Hendriks is werkzaam binnen de expertise Labor & Employment en houdt zich bezig met uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken, onder meer op het gebied van  arbeidsongeschiktheid en re-integratie en individueel en collectief ontslagrecht.

Expertise

  • Individueel en collectief ontslagrecht
  • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Aanvullende informatie

Nikki heeft in 2017 haar master onderneming en recht met de specialisatie arbeidsrecht cum laude behaald.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Publicaties

  • De wettelijke scholingsplicht ten aanzien van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, TRA 2018/3, afl. 1
  • Van Zekerheid naar Balans; wat gaat het nieuwe arbeidsrecht ons brengen?, Beloning & Belasting 2019-0086, nr. 4


Contact information

nikki.hendriks@hvglaw.nl +31 6 29 08 33 80