"Het financieel toezichtrecht is voortdurend in beweging. Ik help mijn cliënten graag om compliant te blijven."

Nathalie Dinkgreve

Advocaat

Nathalie Dinkgreve

Nathalie Dinkgreve

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Nathalie Dinkgreve is werkzaam binnen de expertise Financial services. Zij adviseert financiële instellingen, waaronder banken en vermogensbeheerders, alsmede niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake financieel toezicht en is gespecialiseerd in (i) wetgeving inzake financieel toezicht (ii) governance en (iii) compliance.

Expertise

Nathalie richt zich met name op de consequenties van (toekomstige) regelgeving voor financiële instellingen en is ervaren op het gebied van regelgeving ter voorkoming van witwassen, sancties, governance en integriteitszaken en maakt tevens deel uit van het compliance team voor diverse pensioenfondsen.

Ze heeft twee jaar (pre-Brexit) bij een Big4 in Londen gewerkt en ervaring opgedaan in het procesrecht omtrent Europeesrechtelijke zaken van grote (inter)nationale financiële instellingen. Zij heeft daar een secondment gehad naar een grote UK bank en ervaring opgedaan in het belastingrecht (BTW).

Nathalie is ervaren in het adviseren van zowel in het buitenland als in Nederland gevestigde financiële instellingen omtrent (de toepassing van) Nederlands financieel toezichtrechtelijke regelgeving en op het gebied van due diligence met betrekking tot financieel toezichtrechtelijke en AML aspecten voor financiële instellingen met grensoverschrijdende activiteiten.

Aanvullende informatie

Nathalie is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht in de studierichting Privaatrecht.Contact information

nathalie.dinkgreve@hvglaw.nl +31 6 21 25 11 54