HVG Logo

Mirjam Koenes

Advocaat

Praktijkgebied

Mirjam Koenes is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioen- en Financieel Recht en maakt onderdeel uit van FSO, de internationale financiële serviceline van EY, die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars.

Expertise/Credentials

Mirjam heeft veel ervaring op de volgende terreinen:

 • Due Diligence op het gebied van pensioenrecht
 • Voeren van juridische procedures (civiel- en bestuursrechtelijk) bij de rechter
 • Ondersteunen van werkgevers bij het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten op het gebied van pensioenrecht
 • Beroepspensioenregelingen
 • Monitoren van uitvoeringsorganisaties
 • Opstellen/reviewen van (o.a. beheer- en bewerkings) overeenkomsten
 • Verplichtstellingsvraagstukken en vrijstellingen
 • Harmoniseren / wijzigen van pensioenregelingen en opstellen van de daarmee corresponderende documenten
 • Fiscale (en verzekeringstechnische) aspecten van pensioen voor de DGA
 • Pensioen en echtscheiding
 • Collectieve (en individuele) waardeoverdracht

Aanvullende informatie

Mirjam is haar carrière begonnen bij Akkermans & Partners als pensioenjurist, nadat zij in 1991 in zowel de bedrijfsjuridische- als privaatrechtelijke richting is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na ruim 10 jaar is zij de uitdaging aangegaan als beleidsmedewerker Pensioenen bij het Bestuursbureau voor de Medisch Specialisten. Om vervolgens in 2008 welbewust te kiezen voor de advocatuur. Na 10 jaar te hebben gewerkt bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten heeft Mirjam in 2018 de overstap gemaakt naar HVG Law.