HVG Logo

Malou Iz

Paralegal

Praktijkgebied

Malou Iz is werkzaam in het Finance Law team in Amsterdam. Dit team is gespecialiseerd in Nederlandse en internationale financieringstransacties, financiële herstructureringsprojecten, zekerheden en cash management producten. Tevens maakt zij deel uit van de praktijkgroep Mededingingsrecht, welke gespecialiseerd is in kartelonderzoeken, fusiecontroles, misbruik van machtspositie, commerciële contracten en compliance.