" Bedrijven die de wetgeving niet naleven, lopen het risico op hoge boetes. "

Lisanne Veldhuis

Advocaat

Lisanne Veldhuis

Lisanne Veldhuis

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Lisanne is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioenrecht en financieel recht. Zij maakt deel uit van FSO: een internationale financiële serviceline van EY, die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en banken.

Expertise

 • Inhoudelijke pensioenvraagstukken en medezeggenschapsvraagstukken;
 • Voorbereiding (mede)beleidsbepalers financiële instellingen op geschiktheidstoets toezichthouder(s);
 • Toezichtsvraagstukken;
 • Compliance vraagstukken (o.a. naleving van de gedragscode, melding en afhandeling van incidenten en advisering over integriteitskwesties);
 • Ondersteunen en opstellen van documenten inzake risico-bereidheid en risicohouding;
 • Communicatie op pensioengebied;
 • Beoordelen verzekerings-/pensioencontracten;
 • Beoordelen en opstellen juridische documenten;
 • Splitsing, fusie en opheffing van pensioenfondsen;
 • Due Dilligence op het gebied van pensioenrecht;
 • Beoordelen beleid van financiële instellingen (met primaire focus op trustkantoren, pensioenfondsen en banken) over onder meer compliance, KYC/AML/CDD, sanctieregelgeving, integriteit en transactiemonitoring.

Aanvullende informatie

Lisanne is in 2014 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met de specialisaties privaatrecht en strafrecht & criminologie. Tijdens haar master heeft zij een semester aan de Universiteit van Oslo gestudeerd. Voor haar indiensttreding bij HVG Law is zij werkzaam geweest bij pensioenuitvoerders. Lisanne is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht.Contact information

lisanne.veldhuis@hvglaw.nl +31 6 29 08 48 93