"De impasse is een gegeven, het doorbreken ervan de kunst."

George Driessen

Associate Partner / Advocaat

George Driessen

George Driessen

Dispute Resolution / Rotterdam

Achtergrond

George is sinds 2007 werkzaam als advocaat en voert de leiding over de geschilbeslechtingspraktijk van kantoor.

George voert een brede advies- en procespraktijk waarin hij zich heeft toegelegd op ondernemings- en handelsrechtelijke kwesties. Hij heeft een ruime ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zijn zaken omvatten complexe, grensoverschrijdende geschillen en procedures. Daarnaast adviseert hij over conflictpreventie, risicobeheersing en processtrategie.

George adviseert ondernemingen van diverse handelstakken, waaronder de fossiele en alternatieve energiesectoren, constructie, logistiek, industrie en detailhandel. Hij adviseert en begeleidt bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en handelscrediteuren die worden geconfronteerd met een (dreigend) conflict en/of een (potentiële) schending van hun belangen.

Expertise

George rekent tot zijn specialisaties:

  • conflictpreventie en risicobeheersing
  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillen in samenwerkingsverbanden (waaronder joint ventures)
  • overnamegeschillen (waaronder garantieclaims)
  • omgekeerde overnames
  • ontvlechting van samenwerkingsverbanden
  • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aanvullende informatie

George (1982) is afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in Nederlands Recht (specialisatie privaatrecht) en heeft aan diezelfde universiteit het Engelstalige ‘European Law School’-programma voltooid. Vervolgens heeft hij de Master Financieel Recht behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In 2007 is George begonnen als advocaat bij Houthoff Buruma Amsterdam. In 2011 en begin 2012 is hij werkzaam geweest als advocaat voor VanEps Kunneman VanDoorne op Curaçao en de ‘Dutch Desk’ van dat kantoor bij Van Doorne te Amsterdam. Per 1 mei 2012 heeft George de overstap gemaakt naar HVG Law.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat publiceert hij met enige regelmaat in juridische vakbladen en kranten.

Voorts is hij auteur voor de Kluweruitgave van het Tijdschrift Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht.

George is lid van de Vereniging Corporate Litigation.Contact information

george.driessen@hvglaw.nl +31 6 21 25 26 83