"Wat zijn uw rechten en plichten tijdens onderhandelingen met de OR?"

Erick Hagendoorn

Advocaat

Erick Hagendoorn

Erick Hagendoorn

Labor & Employment / Rotterdam

Achtergrond

Erick is sinds 2015 werkzaam bij HVG Law en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Expertise

 • Wet normering topinkomens (WNT)
 • Statutair bestuurder
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Cao-recht
 • Individueel en collectief ontslagrecht

Aanvullende informatie

Erick heeft in 2015 de master Arbeidsrecht aan de Erasmus universiteit Rotterdam afgerond. Voordat hij in 2015 in dienst trad bij HVG Law, heeft hij 4,5 jaar als jurist arbeidsrecht & contractuele zaken bij een rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt.

Erick heeft in 2019 de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie Cum Laude afgerond.

Erick is gespecialiseerd in de advisering inzake toepassing van de Wet Normering Topinkomens. Hij is auteur van het hoofdstuk over de Wet Normering Topinkomens in sdu Arbeidsrecht Thematisch.

Specialisatieverenigingen

 • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
 • Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Publicaties

 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2018, JIN 2019/36 (voorwaardelijk concurrentiebeding, schriftelijkheidsvereiste)
 • CAO recht: in J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2019 Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering
 • WNT, in: J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2019 Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering
 • Bijzondere Beloningsregels WNT: in 2019 Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, p. 893 – 942
 • CAO recht, in J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2018 Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering (p. 101 – 106)
 • WNT, in J.J.W. van Ladesteijn en A. Brons (Red.), Jaarboek 2018 Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering (p.249 – 266)
 • Noot bij Hoge Raad 22 december 2017, JIN 2018/45 (herstel arbeidsovereenkomst, treffen voorziening)
 • Non-activiteit onder de WNT: een beoordeling van de mogelijkheden, TAP 2017/300
 • Noot bij Kantonrechter Rechtbank Midden-Nederland , 21 december 2016, JIN 2017/47 (WNT, non-activiteit)
 • Noot bij Rechtbank Oost-Brabant (Kantonrechter), 26 april 2016, JIN 2016/147 (concurrentiebeding, aandelenoverdracht)
 • Noot bij Rechtbank Overijssel (Kantonrechter Enschede), 21 januari 2016, JIN 2016/76 (ontbinding, verstoorde arbeidsrelatie)
 • Noot bij Rechtbank Limburg (Kantonrechter) 3 augustus 2015, JIN 2015/193 (ontbindende voorwaarde)
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09 juni 2015, JIN 2015/145 (concurrentiebeding, concernwerkgeverschap)


Contact information

erick.hagendoorn@hvglaw.nl +31 6 55 44 26 59