"In een voortdurend veranderend financieel landschap is voorbereiding essentieel. "

Ercan Çolak

Lawyer

Ercan Çolak

Ercan Çolak

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Ercan is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep financiële dienstverlening van HVG Law. Hij is gespecialiseerd in:

  • wetgeving inzake financieel toezicht;
  • compliance; en
  • governance.

Hij adviseert financiële instellingen, waaronder banken, vermogensbeheerders en beleggingsfondsen, alsmede niet-financiële instellingen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake financieel toezicht.

Expertise

Hij houdt zich met name bezig met de consequenties van (toekomstige) regelgeving voor beleggingsinstellingen (MiFID II/MIFIR), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS IV), aanbieders van betaaldiensten (PSD II) en trustkantoren (Wtt 2018). Hij heeft tevens ervaring op het gebied van regelgeving ter voorkoming van witwassen en op het gebied van sancties (Wwft en Sanctiewet), governance en integriteitszaken. Hij voert civiel- en publiekrechtelijke procedures voor cliënten en adviseert financiële instellingen op het gebied van de handhavingsmaatregelen door financiële toezichthouders.

Aanvullende informatie

Opleiding: Ercan heeft een master in Nederlands recht (2012) behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen en een master in Law and Finance (2015) aan de Goethe Universiteit in Frankfurt am Main. Ercan heeft tevens een opleiding aan de Law Firm School afgerond (2018).

Voordat hij bij HVG Law in dienst trad, was Ercan werkzaam bij een groot internationaal advocatenkantoor.Contact information

ercan.colak@hvglaw.nl +31 6 29 08 45 67