HVG Logo

Elles Rutjes

Advocaat

Praktijkgebied

Elles Rutjes maakt deel uit van de praktijkgroep Mergers & Acquisitions. Zij richt zich voornamelijk op de volgende gebieden: rechtspersonen- en vennootschapsrecht, algemeen verbintenissen- en contractenrecht, fusies en overnames, (internationale) herstructureringen en aandeelhoudersgeschillen.

Aanvullende informatieElles is in augustus 2013 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de master Bedrijfsrecht. Zij heeft in 2011 tevens de bachelor Criminologie behaald.