"Een holistische benadering en risicobereidheid zijn van essentieel belang voor het succesvol doorvoeren van organisatorische veranderingen. "

Dennis Apperloo

Advocaat

Dennis Apperloo

Dennis Apperloo

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Dennis is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensions & Financial services. Hij houdt zich onder meer bezig met advisering over (nieuwe) regelgeving op het gebied van financieel toezicht en compliance. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over de publiek- en privaatrechtelijke implicaties bij het aanbieden van consumptief krediet en het verlenen van betaaldiensten (o.a. PSDII). Dennis is eveneens betrokken geweest bij onderzoeken door DNB en AFM. In dit verband verleent hij bijstand in procedures over markttoegang en handhaving.

Expertise

Dennis adviseert meer in het bijzonder banken, verzekeraars, betaaldienstverleners en consumptief kredietaanbieders. Daarnaast adviseert Dennis regelmatig marktpartijen die te maken krijgen met nieuwe financieel rechtelijke wet- en regelgeving op het gebied van consumentenkrediet en betaaldiensten.

Aanvullende informatie

Dennis is in 2011 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, richting ondernemingsrecht en financieel recht. Dennis is lid van de Vereniging voor Financieel recht.Contact information

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 38