"Wij helpen cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten."

Claudia Knoben

Advocaat

Claudia Knoben

Claudia Knoben

Corporate restructuring | Corporate M&A | Eindhoven

Achtergrond

Claudia is werkzaam binnen de expertises Corporate restructuring en Corporate M&A.

Expertise

Claudia richt zich voornamelijk op nationaal en internationaal vennootschapsrecht en contractenrecht.

Tot haar aandachtsgebieden behoren onder meer:

  • Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
  • (Inter)nationale herstructureringen en herfinancieringen
  • Fusies en overnames
  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht

Aanvullende informatie

Claudia heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid (2020) evenals haar master Privaatrechtelijke rechtspraktijk (2022) aan de Universiteit van Amsterdam afgerond.

Daarnaast heeft Claudia in 2019 tijdens haar bachelor Rechtsgeleerdheid een semester aan de Osgoode Hall Law School, Toronto gestudeerd.

In februari 2022 is Claudia in dienst getreden bij HVG Law.Contact information

claudia.knoben@hvglaw.nl +31 6 29 08 37 20