HVG Logo

Caspar van der Winden

Advocaat

Praktijkgebied

Caspar van der Winden maakt deel uit van de sectie Ondernemingsrecht op kantoor Rotterdam.

Expertise/Credentials

Caspar heeft zich gespecialiseerd in:

  • Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames
  • (Internationale) herstructureringen
  • Algemeen verbintenissen- en contractenrecht

Aanvullende informatie

Caspar is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht in zowel privaatrechtelijk als de bedrijfsjuridische afstudeerrichting. Tevens heeft hij in 2006 de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond met als afstudeerrichting Entrepreneurship & New Business Development. Begin 2007 is Caspar in dienst getreden bij HVG Law.

Caspar is medeauteur van het ‘Handboek Coöperatie’ alsmede van het ‘Handboek OR’.