"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

Associate Partner / Advocaat

Bianca van Tilburg

Bianca van Tilburg

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Bianca is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioen- en Financieel Recht en maakt onderdeel uit van FSO, de internationale financiële serviceline van EY die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars.

Expertise

Bianca heeft veel ervaring op de volgende terreinen:

 • Opstellen en uitvoeren van compliance risicoanalyses, inclusief de implementatie van beheersmaatregelen, monitoring processen en de prioritering daarvan
 • Compliance vraagstukken – Bianca is compliance officer bij diverse financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen
 • Opstellen/reviewen van systematische integriteits risico analyses (SIRA) voor financiële instellingen alsmede de implementatie van de beheermaatregelen in beleid en procedures, waaronder procedures inzake cliëntacceptatie, naleving Sanctiewetgeving, wwft, etc.
 • Ondersteunen en opstellen van documenten inzake risico-bereidheid en risicohouding
 • Verzorgen van bewustwordingssessies inzake compliance
 • Governance vraagstukken
 • Begeleiding financiële instellingen bij on-site onderzoeken toezichthouders en het ondersteunen bij communicatie naar toezichthouders naar aanleiding van uitvragen inzake onderzoeken
 • Voorbereiding (mede)beleidsbepalers financiële instellingen op geschiktheidstoets toezichthouder(s)
 • Due Dilligence op het gebied van pensioenrecht.
 • Voeren van juridische procedures (civiel- en bestuursrechtelijk) bij de rechter en in arbitrage
 • Oprichting en opheffing van financiële instellingen
 • Trajecten vergunningaanvragen financiële instellingen
 • Toekomstbestendigheidsvraagstukken financiële instellingen

Aanvullende informatie

Bianca is in 2008 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Master Bedrijfsrecht. Zij is gedurende ruim 9 jaar werkzaam geweest voor Towers Perrin (thans Willis Towers Watson). In 2009 heeft Bianca de overstap naar de advocatuur gemaakt en is zij in dienst getreden bij HVG Law bij de praktijkgroep Pensioen- en financieel recht. Bianca is Certified Compliance Professional (CCP) sinds 2016.

Bianca is lid van de Vereniging Vrouwen in institutioneel pensioen (ViiP), waar zij coördinator is van een van de deelnetwerken. Bianca publiceert regelmatig artikelen op haar vakgebied en spreekt geregeld op zowel interne als externe seminars.Contact information

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12