Bart Wolters in top 10 legal advi­so­ry deal­ma­kers Q1 2022 deal volu­me | M&A lea­gue tables

News

Bart Wolters behaalt met 5 deals een 7e plaats in de top 10 van legal advi­so­ry deal­ma­kers over het eer­ste kwar­taal van 2022. Deze pres­ta­tie sluit aan bij de even­eens 7e plek van HVG Law in de M&A lea­gue tables in het eer­ste kwar­taal van 2022. Een mooie blijk van waar­de­ring voor het sterk groei­en­de lan­de­lij­ke M&A team van HVG Law.