Emanuel van Praag aan­ge­steld als onaf­han­ke­lijk lid van de Euro­pean Commission’s Expert group on Euro­pean finan­ci­al data spa­ce

News

We zijn trots te kun­nen mel­den dat Emanuel van Praag, advo­caat bij HVG Law en hoog­le­raar finan­ci­ë­le tech­no­lo­gie en recht bij de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam, is aan­ge­steld als onaf­han­ke­lijk lid van de Euro­pean Commission’s Expert group on Euro­pean finan­ci­al data spa­ce. Het nieuws­be­richt van de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam vindt u hier.

De Expert groep richt zich onder meer op open finan­ce en het faci­li­te­ren van gebruik van data in value chain van finan­ci­ë­le instel­lin­gen, bij­voor­beeld met betrek­king tot sustai­na­ble finan­ce.  Meer infor­ma­tie vindt u hier.

Wij zijn blij dat Emanuel met zijn exper­ti­se aan deze belang­rij­ke ont­wik­ke­ling kan bij­dra­gen.