COVID-19: Aan­spraak huur­prijs­ver­min­de­ring?

Alert

Inmid­dels is er een aan­tal uit­spra­ken in kort geding gewe­zen over de vraag of huur­ders door de gevol­gen van de corona­cri­sis aan­spraak kun­nen maken op huur­prijs­ver­min­de­ring.

In deze Law Alert zet­ten wij een aan­tal belang­rij­ke uit­spra­ken voor u op een rij, met hand­vat­ten voor de prak­tijk.