COVID-19: NOW 3

Alert

Op 9 okto­ber 2020 is de der­de tij­de­lij­ke nood­maat­re­gel over­brug­ging voor behoud van werk­ge­le­gen­heid (NOW 3) gepu­bli­ceerd. Deze Law Alert geeft een prak­tisch over­zicht van de voor­waar­den voor NOW 3.