Fran­chi­se samen­wer­king en over­een­kom­sten

Alert

Op 30 juni 2020 heeft de Eer­ste Kamer de Wet Fran­chi­se aan­ge­no­men, naar ver­wach­ting zal deze begin 2021 in wer­king tre­den. De Wet Fran­chi­se beoogt om de balans in de fran­chi­se­re­la­tie te ver­be­te­ren en brengt behoor­lij­ke wij­zi­gin­gen met zich mee voor bestaan­de en nieu­we fran­chi­se­re­la­ties.

Lees in onder­staan­de Law Alert meer over de inhoud van de Wet Fran­chi­se en de nieu­we fran­chi­se­over­een­komst.