Wets­voor­stel Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (WHOA)

Alert

Nieu­we wet­ge­ving voor een Neder­land­se ver­sie van de Sche­me of Arran­ge­ment / Chap­ter 11 pro­ce­du­re treedt naar ver­wach­ting bin­nen­kort in wer­king. Dit betreft het Wets­voor­stel Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord (de WHOA). Het doel van dit wets­voor­stel is om Neder­land een effec­tie­ve en flexi­be­le pre-insol­ven­tie tool te bie­den om levens­vat­ba­re onder­ne­min­gen te her­struc­tu­re­ren en fail­lis­se­men­ten te voor­ko­men.

Lees meer >>

"In case of financial trouble, seeking advice at an early stage is crucial to avert bankruptcy."

Robin de Wit

robin.de.wit@hvglaw.nl +31 88 407 04 49