Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Alert

Nieuwe wet­ge­ving voor een Nederlandse ver­sie van de Scheme of Arrangement / Chapter 11 pro­ce­du­re treedt naar ver­wach­ting bin­nen­kort in wer­king. Dit betreft het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (de WHOA). Het doel van dit wets­voor­stel is om Nederland een effec­tie­ve en flexi­be­le pre-insol­ven­tie tool te bie­den om levens­vat­ba­re onder­ne­min­gen te her­struc­tu­re­ren en fail­lis­se­men­ten te voor­ko­men.

Lees meer >>

"In case of financial trouble, seeking advice at an early stage is crucial to avert bankruptcy."

Robin de Wit

robin.de.wit@hvglaw.nl +31 88 407 04 49