COVID-19: ver­len­ging NOW

Alert

NOW 2.0 wordt geïn­tro­du­ceerd. Op 20 mei 2020 maak­te het kabi­net bekend dat de NOW-rege­ling met drie maan­den zal wor­den ver­lengd.

In onder­staan­de Law Alert leest u meer over de reeds bekend­ge­maak­te voor­waar­den.