COVID-19: wij­zi­ging NOW

News

Op 3 april 2020 is de Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging voor Werk­be­houd (“NOW”) op een aan­tal pun­ten gewij­zigd nadat deze op 31 maart bekend werd gemaakt.

Lees in onder­staan­de Law Alert wat deze wij­zi­gin­gen zijn.