COVID-19: kamer­vra­gen, ant­woor­den en een aan­tal belang­rij­ke pun­ten

Alert

Op 24 maart 2020 heeft minis­ter Kool­mees 85 Kamer­vra­gen beant­woord. Een aan­tal belang­rij­ke vra­gen en ant­woor­den zet­ten wij in onder­staan­de Law Alert voor u op een rij.

De ove­ri­ge vra­gen zijn te raad­ple­gen via de web­si­te van de Rijks­over­heid en door hier te klik­ken.