Advo­ca­te Francijn de Rotte in top 10

Top 10 advocates in categorie Legal advisory 2019

News

Dat de wereld van fusies en over­na­mes niet alleen wordt gere­geerd door man­nen is inmid­dels een wel­be­kend feit.

HVG Law is trots dat kan­toor­ge­noot Francijn de Rotte  de 10e plek heeft bemach­tigd in de door de redac­tie van MenA.nl samen­ge­stel­de Top 10 advo­ca­tes in cate­go­rie Legal advi­so­ry 2019. Francijn voegt zich hier­mee bij de groep meest betrok­ken vrou­we­lij­ke advo­ca­ten bij deals.

 bron: MenA.nl