Nomi­na­tie Legal Woman of the Year 2019

Nicolette Opdam

News

HVG Law Part­ner Nicolette Opdam is geno­mi­meerd voor de Legal Woman of the Year 2019 ver­kie­zing.

De Legal Woman of the Year is in het leven geroe­pen door Stich­ting Legal Women om uit­mun­tend talent uit te lich­ten. De ver­kie­zing bestaat uit een voor­tra­ject waar­na de zes geno­mi­neer­de fina­lis­ten op de web­si­te toe­lich­ten waar­om nu juist zij geko­zen moe­ten wor­den als Legal Woman. Hier­na kan op een van de 6 geno­mi­neer­den wor­den gestemd. De drie geno­mi­neer­den met de mees­te stem­men wor­den op 15 novem­ber 2019 bekend gemaakt. Aan hen wordt gevraagd een kor­te pitch van ca 2 minu­ten te hou­den op 28 novem­ber 2019.

Van 28 okto­ber 2019 t/m 15 novem­ber 2019 kan er wor­den gestemd op de door de jury geko­zen geno­mi­neer­den. Klik ver­der en breng uw stem uit op Nicolette Opdam!

Van 28 okto­ber 2019 t/m 15 novem­ber 2019 kan er wor­den gestemd op de door de jury geko­zen geno­mi­neer­den. Klik hier en breng uw stem uit op Nicolette Opdam!