Mas­ter­class Actu­a­li­tei­ten 2019 | Eind­ho­ven

30 oktober 2019

News

Op 30 okto­ber 2019 vond op ons kan­toor in Eind­ho­ven voor clien­ten en rela­ties de Mas­ter­class Actu­a­li­tei­ten plaats.

Aan bod kwa­men trends en upda­tes over de Arbeids­markt in Bewe­ging met de wij­zi­gin­gen voor de Flexi­be­le schil als ook de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van Recht en Tech­no­lo­gie.

Mocht u dit event gemist heb­ben en geïn­te­res­seerd zijn in de pre­sen­ta­ties of in de solu­ti­ons die HVG Law al te bie­den heeft op het gebied van Legal Mana­ged Ser­vi­ces? Stuur dan een e-mail naar Susan ten Haaf.