Inter­view part­ner Nicolette Opdam in Trouw

Vooral bedrijven met jonge werknemers zijn straks duur uit met pensioen

News

Werk­ge­vers met veel werk­ne­mers tus­sen de 20 en 45 jaar zijn met het nieu­we pen­si­oen­ak­koord veel meer geld aan pre­mies kwijt. Dat loopt per werk­ne­mer al snel in de dui­zen­den euro’s per jaar.

Vol­gens part­ner Nicolette Opdam van HVG Law – die de aan­staan­de kos­ten in kaart bracht – leeft dit nog hele­maal niet bij veel onder­ne­min­gen. “Iede­re werk­ge­ver zou nu zo snel moge­lijk moe­ten uit­re­ke­nen hoe groot de scha­de bij hem is, en wie daar­voor moet opdraai­en.”

Lees hier het inter­view wat zij gaf aan het och­tend­blad Trouw.

"Veel ondernemingen met jonge werknemers lijken niet door te hebben dat ze straks veel meer geld kwijt zijn aan pensioenpremies."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 6 29 08 46 67