Inter­view part­ner Nico­let­te Opdam op BNR Nieuws­ra­dio

Interview

News

Part­ner Nico­let­te Opdam werd 13 sep­tem­ber 2019 geïn­ter­viewd op BNR Nieuws­ra­dio over het pen­si­oen­ak­koord dat werk­ge­vers jaar­lijks dui­zen­den euro’s extra gaat kos­ten.

Voor­al bedrij­ven met jon­ge werk­ne­mers zijn de klos. ‘Dit raakt eigen­lijk alle onder­ne­mers in Neder­land’, aldus Nico­let­te Opdam.

Klik hier om het inter­view te beluis­te­ren.

 

"Dit raakt eigenlijk alle ondernemers in Nederland."

Nico­let­te Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 88 407 04 28