Compliance & Integriteit Spel – Trustkantoren

Gamification

Alert

Gamification is een inter­ac­tie­ve manier om uw com­pli­an­ce en inte­gri­teits­be­leid te toet­sen aan het onver­wach­te. Wij heb­ben voor u het Compliance & Integriteit Spel ont­wik­keld.

Een mooie manier om invul­ling te geven aan de com­pli­an­ce awa­re­ness ses­sie van uw Trustkantoor.

Lees hier meer >>

 

"Hoe voorbereid bent u op het onverwachte?"

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 88 407 04 31