Com­pli­an­ce & Inte­gri­teit Spel – Trust­kan­to­ren

Gamification

Alert

Gami­fi­ca­ti­on is een inter­ac­tie­ve manier om uw com­pli­an­ce en inte­gri­teits­be­leid te toet­sen aan het onver­wach­te. Wij heb­ben voor u het Com­pli­an­ce & Inte­gri­teit Spel ont­wik­keld.

Een mooie manier om invul­ling te geven aan de com­pli­an­ce awa­re­ness ses­sie van uw Trust­kan­toor.

Lees hier meer >>

 

"Hoe voorbereid bent u op het onverwachte?"

Bian­ca van Til­burg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12