HVG Logo

Regelgeving belemmert verdere inzet big data in financiële sector.

Advocaat Emanuel van Praag schrijft opinie stuk in FD over gebruik van big data, profiling en machine learning in financiële sector.

Big data is big business. Ook in de financiële sector wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe data-gedreven technieken zoals ‘machine learning’, ‘profiling’ en geautomatiseerde besluitvorming. Maar in de huidige situatie belemmert de Wet op het financieel toezicht (Wft), en de interpretatie daarvan door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), innovatie in de sector. Ook hebben civiele rechters onvoldoende ervaring met deze nieuwe technieken en is het de vraag hoe zij met deze nieuwe technieken omgaan.

Lees hier het opinie stuk van advocaat Emanuel van Praag dat op 7 december 2018 door het FD werd geplaatst.


Contactpersoon:

Emanuel van Praag
T:+31 88 407 18 59