HVG Logo

Brexit seminar – Navigate challenges, mitigate impact

Ongeacht de vorm van Brexit, zal er vanaf 29 maart 2019 een grens komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dientengevolge, kunnen bedrijven worden geconfronteerd met ernstige beperkingen voor het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten, maar de mogelijke overgangsperiode zou enige verlichting kunnen bieden tot en met 31 december 2020.

Terwijl de voorwaarden van Brexit onzeker zijn, moeten Britse en Europese bedrijven zich in de voorhoede bevinden als het gaat om begrip en planning voor de potentiële gevolgen van Brexit zodat de EU-UK handelsstromen niet verstoord zullen worden.

Tijdens het multidisciplinaire Brexit seminar zullen de gevolgen van Brexit worden belicht vanuit: een douane, BTW, regelgevende, juridisch, mensen, vennootschapsbelasting en IT perspectief.

In multidisciplinaire en multi-jurisdictionele teams, zullen wij een inschatting maken van de impact van mogelijke Brexit-scenario’s voor uw bedrijf en het definiëren van acties ter beperking van de gevolgen. Het primaire doel is het minimaliseren van de verstoring van uw bedrijf en het op gang houden van de handelsstromen, waarbij ook rekening wordt gehouden met het kostenaspect.

Programma:

12.00 – 13.00  Registratie & lunch
13.00 – 13.30  Introductie, Caspar Jansen
13.30 – 14.00  Legal – Rutger Lambriex
14.00 – 14.30  People – Arnoud Driessen
14.30 – 15.00  Corporate Income Tax / Transfer Pricing – Sebastiaan Kuijper
15.00 – 15.30  Pauze
15.30 – 16.00  Customs – Walter de Wit
16.00 – 16.30  VAT – Jeroen Bijl
16.30 – 17.00  Q&A
17.00 – 18.00  Sluiting & Borrel

 

Mis het niet en registreer u nu via onderstaande links:

De uiterste deadline voor inschrijving is 10 dagen vóór het begin van elke editie. Het seminar is gratis voor genodigden.

 

Namens HVG Law zal Rutger Lambriex ingaan op de juridische aspecten van Brexit. In de navolgende video gaat hij kort in op enkele onderwerpen die aan bod komen in zijn presentatie.

 


Contact:

Voor vragen over het seminar kunt u contact opnemen met:

Rutger Lambriex

T: +31 (0)88 407 0425