Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?

News

Onlangs is de DNB nieuwsbrief voor trustkantoren gepubliceerd. Hierin worden verschillende thema’s behandeld. Eén van de belangrijkste onderwerpen die wordt aangehaald betreft de toetsing van de tweede beleidsbepaler. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle trustkantoren aan de eisen van de nieuwe Wtt 2018 voldoen.

Eén nieuw vereiste in deze wet opgenomen, is het hebben van een tweede dagelijks beleidsbepaler. Een aantal trustkantoren zal nog een tweede beleidsbepaler moeten aanstellen. Indien dit nog niet is gebeurd, dient deze beleidsbepaler zo snel mogelijk te moeten worden aangemeld voor het toetsingsproces bij DNB. Dit toetsingsproces kent een termijn van acht weken, waarbij opschortingen mogelijk is als bijvoorbeeld de informatie onvolledig wordt aangeleverd.

HVG Law begeleidt met enige regelmaat beleidsbepalers die moeten worden getoetst door DNB. Hierbij worden potentiële beleidsbepalers intensief begeleid en voorbereid op de toetsing door DNB. In onze folder Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?, is hier meer informatie over opgenomen.

Moet u binnenkort ook getoetst worden? Neem dan contact met ons op!