Onderzoek AFM naleving zorgplicht (semi-)automatisch vermogensbeheer

Waar moet u aan voldoen?

News

De AFM heeft in haar nieuwsbrief ‘professionals’ van 28 juni jl. aangekondigd dat zij beleggingsondernemingen en banken nog dit jaar zal gaan controleren op het naleven van de leidraad (semi-)automatisch vermogensbeheer (d.d. 15 maart 2018). HVG Law heeft deze aandachtspunten eerder voor u samengevat in een beknopt overzicht.

 

Het is verstandig om te beoordelen of uw processen aan de verwachtingen van de AFM voldoen. HVG Law adviseert partijen om hierbij ook stil te staan bij de ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements (d.d. 28 mei 2018). Deze treft u aan op de website van ESMA.

 

Wat is het juridisch kader?

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van hoe het wettelijk kader voor het aanbieden van  (semi-)automatisch vermogensbeheer zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Bij gebrek aan specifieke wettelijke regels voor (semi-)automatisch vermogensbeheer, geldt het huidige wettelijk kader voor vermogensbeheer. Binnen dit kader moeten de handvatten van de AFM (en ESMA) in overweging worden genomen.

 

Wat kan HVG Law voor u betekenen?

De advocaten financieel recht adviseren partijen met regelmaat over de ontwikkeling van nieuwe financiële diensten. Dit omvat ook de toepassing van algoritmen bij adviesdienstverlening en bij vermogensbeheer. Onze advocaten adviseren u graag over de regels en zijn in staat om uw huidige processen te beoordelen. Ook kunnen wij u assisteren bij het ontwikkelen/implementeren van nieuwe, innovatieve vormen van vermogensbeheer.