Een compleet pensioenadvies

  • Share

Gelijke behandeling, indexatie, medezeggenschap en slapers en gepensioneerden, ouderenbeleid, voortdurend veranderende fiscale wetgeving en toenemende wetgeving op het gebied van toezicht. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen waar u als werkgever of beheerder van een pensioenfonds rekening moet houden bij de uitvoering van uw pensioenbeleid.

De praktijkgroep Pensioenrecht is gespecialiseerd in het oplossen van juridische pensioenvraagstukken die zich kunnen voordoen bij het bepalen van uw pensioenbeleid. Wij richten ons daarbij met name op:

Wanneer dit past binnen onze bestaande cliëntenportefeuille bieden wij ook ondersteuning aan andere partijen zoals: ondernemingsraden, deelnemersraden, vereniging van gepensioneerden en werknemersorganisaties.

Het Algemeen Pensioenfonds (APF)
Naar verwachting zal Nederland per 1 januari 2016 een nieuwe pensioenuitvoerder kennen: Het Algemeen Pensioenfonds, ook wel APF genoemd. Wij kunnen u ondersteunen bij het vergunningtraject voor het APF en bespreken de mogelijkheden hiertoe graag met u. Lees hier meer over het Het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Financiële en fiscale gevolgen van de pensioenproblematiek.
Bij het invullen van uw pensioenbeleid spelen vaak ook fiscale en financiële overwegingen een belangrijke rol. Wij kunnen deze overwegingen herkennen maar laten de advisering hierover graag over aan specialisten. In voorkomende gevallen werken wij nauw samen met de actuarissen en fiscalisten van EY Tax..

 

Gerelateerde content

HVG Law - Eigenwijs over pensioenen

Eigenwijs over pensioenen
Interview met Nicolette Opdam, pensioenadvocaat en partner bij HVG Law, in het Advocatenblad van mei 2017. Ze deelt graag haar mening over haar vak, of de opdrachtgever het ermee eens is of niet.


HVG Law - Van visitatiecommissie naar raad van toezicht

Van visitatiecommissie naar raad van toezicht
Per 1 juli 2017 moeter grote(re) ondernemings­pensioenfondsen intern toezicht door middel van een raad van toezicht invullen. Om de omvorming van de visitatie­commissie naar een raad van toezicht tijdig afgerond te hebben, is het van belang om nu actie te ondernemen!


HVG Law - Groei naar volwassenheid van compliance en integriteit bij pensioenfondsen

Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?
Als onderdeel van hun wettelijke taak, toetsen de toezichthouders of bestuurders en interne toezichthouders geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Het goed doorlopen van de geschiktheidstoets is een vereiste om als bestuurder of commissaris aan de slag te gaan.


HVG Law - Pensioencijfers 2017

Pensioencijfers 2017
Een overzicht van verschillende kerncijfers die in 2017 relevant zijn binnen het Nederlandse pensioenlandschap.


HVG Law - Onder constructie: een sector voor financieel welbevinden

Onder constructie: een sector voor financieel welbevinden
Op woensdag 7 december 2016 vond het eerste lustrumcongres van IVP (Instituut voor Pensioeneducatie) plaats waar het boek “Goud Geld” gepresenteerd werd. Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg (HVG Law) schreven hiervoor het hoofdstuk “Onder constructie: een sector voor financieel welbevinden”.

De eerste uitgave is vandaag uitgereikt aan Drs. John Landman, afdelingshoofd Toezicht Beleid Pensioenen van DNB.


HVG Law - Welke relatie onderhoudt u met uw toezichthouder?

Welke relatie onderhoudt u met uw toezichthouder?
Uw onderneming staat onder toezicht. Het opbouwen van een goede relatie met de toezichthouder kan in geval van handhaving schade beperken of zelfs voorkomen.


HVG Law - Start per direct met implementatie centrale clearing EMIR

Start per direct met implementatie centrale clearing EMIR
Op 16 augustus 2017 loopt de vrijstelling af voor de clearingplicht voor pensioenfondsen onder European Market Infrastucture Regulation (EMIR). Het is nu tijd om te starten met de voorbereiding.


HVG Law - Groei naar volwassenheid van compliance en integriteit bij pensioenfondsen

Groei naar volwassenheid van compliance en integriteit bij pensioenfondsen
In het blad Pensioen Topics gaan Nicolette Opdam, Harmen Pullen (beiden HVG Law) en Vincent Jorna (EY) in op het thema ‘compliance en integriteit bij pensioenfondsen’.