HVG Law - Government & Public Sector

Government & Public Sector

  • Share

Publiek private samenwerking, handhaving, vorderingen vanwege een (on)rechtmatige overheidsdaad. Het zijn specialistische trajecten die u als overheidsjurist of beleidsambtenaar heel wat hoofdbrekens kosten.

Ontbreekt het u aan tijd om dergelijke trajecten van a tot z te kunnen begeleiden? Bestaat er wellicht behoefte aan de (objectieve) inbreng van een externe jurist, vanwege de politieke lading? Is specialistische inbreng gewenst?

Bij HVG Law nemen wij u deze zorg graag uit handen. Met advocaten die een goede samenwerking met u zien als voorwaarde voor de kwaliteit van hun werkzaamheden. Geen ‘dossierophalers’ maar ervaren bestuursrechtspecialisten die u daadwerkelijk bijstaan, met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

In veel gevallen werken we nauw samen met de in de Government & Public Sector gespecialiseerde fiscalisten van EY Tax.